EXCURSIA – MODALITATE DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE Autor: Înv. Dodu Angela

Omul, din totdeauna, a simţit nevoia de a călători, de a se deplasa de la un loc la altul pentru  a-şi lărgi orizontul cunoaşterii pe de o parte iar pe de alta pentru a se odihni şi reconforta.

Turismului şcolar îi este proprie şi specifică latura sa formativă, la care se adaugă în mod obligatoriu şi scopul instructiv-educativ-recreativ şi de odihnă. O excursie în orizontul local dobândeşte de la sine valenţele unei odihne active, tot aşa cum o excursie turistică, pe un itinerariu mai îndepărtat, nu poate fi lipsită pe lângă scopul principal al recreării şi de fondul instructiv-educativ.

Cadrele didactice au datoria de a trezi interesul şi curiozitatea elevilor pornind de la ceea ce se află în apropiere, valorificând elementele de cultură şi istorie locală, pentru înţelegerea cursului general al istoriei patriei noastre.

Excursia este cea care reuşeşte cel mai bine să trezească şi să dezvolte interesul elevilor, îmbogăţindu-le orizontul de cunoaştere. Este o modalitate de învăţare cu caracter atractiv şi mobilizator care oferă elevilor ocazia de a efectua observaţii directe asupra obiectelor şi fenomenelor aşa cum se prezintă ele în stare naturală, asupra operelor de artă din muzee şi case memoriale, asupra unor monumente legate de trecutul istoric, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii naţionale.

Excursia are menirea de a stimula activitatea de învăţare, de a întregi şi desăvârşi ceea ce elevii au acumulat la şcoală, în cadrul lecţiilor. Ea permite o abordare interdisciplinară, făcând apel la aproape toate disciplinele de învăţământ: istorie, geografie, limba română, educaţie plastică, educaţie ecologică, educaţie muzicală, educaţie religioasă şi chiar la matematică. Excursia este şi o modalitate de învăţare prin cooperare în care elevii pot lucra în echipă, pot primi informaţii şi pot adresa întrebări profesorilor, ghizilor, şoferilor.

În fiecare an efectuez excursii cu elevii clasei mele, acestea diversificându-se de la an la an în funcţie de noţiunile şi cunoştinţele dobândite de elevi în timpul anului şcolar.

Pentru reuşita unei excursii ,aceasta trebuie planificată şi pregătită din timp, elevii fiind anunţaţi de data desfăşurării excursiei, itinerariul şi tematica acesteia.

În ziua dinaintea plecării se anunţă ora şi locul de întâlnire, se stabilesc normele de conduită ce vor fi respectate pe tot parcursul excursiei, se întocmeşte un proces verbal de luare la cunoştinţă a celor stabilite care va fi semnat de către toţi participanţii. De asemenea, se stabilesc grupele de cercetători, fiecărei grupe revenindu-i câte o sarcină de urmărit pe tot parcursul excursiei. Aceste grupe se stabilesc în funcţie de aptitudinile elevilor şi, bineînţeles, în funcţie de preferinţele lor.

Vom avea astfel:

a.grupa geografilor

Sarcina de lucru:

-urmărirea traseului, a localităţilor prin care trecem şi în care ne oprim şi însemnarea traseului pe o hartă;

-observarea reliefului, a florei şi faunei locurilor vizitate;

Elevii îşi vor nota într-o fişă de observare:

-formele de relief observate şi eventual denumirile lor;

-numele localităţilor şi apelor pe care le-am întâlnit;

-vegetaţia;

-animalele domestice şi sălbatice observate în grădinile zoologice dar şi pe traseu ;

b. grupa istoricilor

Sarcina de lucru :

-observarea şi notarea în fişa de observare a monumentelor istorice vizitate;

-date despre vechimea şi întemeietorii acestora;

 

c. grupa lingviştilor

Sarcina de lucru:

– observarea şi descrierea caselor memoriale vizitate;

– culegerea şi notarea datelor despre copilăria, viaţa şi opera personalităţilor respective;

 

d. grupa distractivilor

Sarcina de lucru:

-antrenarea colegilor în activităţile distractive şi în intonarea cântecelor în timpul călătoriei şi a imnului clasei noastre;

-crearea unei atmosfere plăcute, de bună dispoziţie în timpul excursiei;

e. grupa ecologiştilor

Sarcina de lucru:

-observarea şi consemnarea problemelor ecologice întâlnite pe traseu (defrişări, surse de poluare, etc.);

-asigurarea unui comportament adecvat din partea colegilor pe parcursul excursiei;

f. grupa sanitarilor

Sarcina de lucru:

-verificarea respectării regulilor igienice în timpul excursiei, a utilizării celor necesare (şerveţele, punguţe…);

-verificarea respectării regulilor stabilite în procesul verbal: interzicerea consumului de alimente şi sucuri în autocar;

-respectarea măsurilor de igienă în timpul servirii mesei;

g. grupa matematicienilor

Sarcina de lucru:

-notarea distanţei parcurse – număr de kilometri;

-respectarea orarului de vizitare a diferitelor obiective şi încadrarea în timp;

-evidenţa cheltuielilor: tarifele de intrare la obiectivele vizitate;

h. grupa artiştilor

Sarcina de lucru:

-realizarea de fotografii în timpul excursiei;

-observarea şi notarea operelor de artă, a autorilor acestora;

-procurarea de pliante de la obiectivele vizitate;

-realizarea (la întoarcere) a unor desene, picturi care să reliefeze cele văzute în excursie.

La întoarcerea din excursie fiecare grupă îşi va aduce contribuţia la portofoliul excursiei, ataşând fişele de observare completate, fotografiile, pliantele, desenele. Totodată, fiecare grupă îşi va desemna un reprezentant care va prezenta colegilor realizarea sarcinii de lucru avute. Se vor trage concluziile menite să scoată în evidenţă modul de realizare al obiectivelor propuse, eventualele neajunsuri şi modul de rezolvare al acestora pe viitor.

Vă invit să călătoriţi cu elevii colectivelor pe care le-am condus în ultimii ani prin intermediul câtorva fotografii făcute în timpul excursiilor organizate în anii şcolari 2010-2011 si 2011-2012.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s