Proiect de lecţie – Educatie civică, clasa a IV a, prof. Ioan, partea I Ciurciun

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I – VIII, MIHAIL SADOVEANU, Dumbrăviţa

Data: 26.XII. 2011

Clasa: a IV-a

Institutor: Ciurciun Ioan

Aria curriculară: Om şi societate

Disciplina: Educaţie civică

Tipul lecţiei: Recapitulare

Unitatea de învăţare: Relaţiile dintre oameni în cadru grupului

Elemente de conţinut: Şcoala/clasa – grup social

COMPETENŢE GENERALE :

1. Utilizarea limbajului din sfera valorilor civice pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte şi evenimente din viaţa reală

2. Aplicarea cunoştinţelor specifice educaţiei civice în diferite contexte

COMPETENŢE SPECIFICE:

1. Identificarea unor termeni specifici limbajului moral-civic

2. Recunoaşterea trăsăturilor specifice omului ca persoană prin raportare la sine şi la ceilalţi

3. Cooperarea cu ceilalţi pentru exemplificarea unor trăsături morale ale persoanei

OBIECTIVE SPECIFICE:

familiarizarea elevilor cu noi tipuri de exerciţii în care pot utiliza cunoştinţele dobândite anterior şi cu noi situaţii de învăţare;

– consolidarea cunoştinţelor cu privire la propria persoană şi persoanele din jur;

consolidarea priceperilor şi deprinderilor de sesizare a aspectului moralizator al unui text dat;

– dezvoltarea competenţelor de utilizare a cunoştinţelor în situaţii operaţionale date;

educarea cunoaşterii de sine, a respectului faţă de sine şi de ceilalţi şi a responsabilităţii pentru propriile acţiuni.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1– să  perceapă mesajul prezentării power-point,,Şcoala animalelor”;

O2– să analizeze cauzele şi efectele abandonului şcolar;

O3– să găsească soluţii pentru stoparea abandonului şcolar;

O4 – să exprime opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut civic; O5 – să rezolve sarcini de lucru diverse utilizând cunoştinţele dobândite ;

O6 – să se implice individual şi activ în rezolvarea sarcinilor;

O7 – să aplice într-un produs de grup cunoştinţele dobândite în cadrul lecţiei;

STRATEGII DIDACTICE:

a. resurse procedurale: Brainstormingul, lectura activă, conversaţia, Ciorchinele,exerciţiul;

b. resurse materiale:  markere, coli A4,  chestionare, prezentare PowerPoint;

c. forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;

BIBLIOGRAFIE:

  • Programa pentru disciplina EDUCAŢIE CIVICĂ, clasele   III-IV

·    Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de educaţie civică, învăţământ primar şi gimnazial, Editura Aramis Print, Bucuresti, 2001

  • Educaţie civică – manual pentru clasa a IV-a, Dumitra Radu, Editura Aramis Print, 2006
  • Educaţia micului cetăţean, Ungureanu  Adalmina, Ed. ASS, Iaşi, 1996

·    Educaţie civică, caiet de lucru, clasa a IV-a, Ecaterina Grigore, Natalia Burcea, Editura Erc Press, Bucureşti, 1998

Nr.crt.

Momentele

lecţiei

Ob. Timp Conţinut ştiinţific

Strategii

Evaluare
Metode şiprocedee Mijloace deînvăţământ Moduri deorganizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Moment organizatoric 2 min Asigurarea condiţiilor necesare unei bune

desfăşurări a activităţii.

conversaţia frontal

2.

Verificareacunoştinţelor

O3

4 min Verificarea temei pentru acasă.  conversaţia  frontalpe grupe capacitatea dea opera cu noţiunile însuşite anterior
3. Captarea

atenţiei

O6

3 min Voi organiza vizionarea unei prezentări power point cu titlul ,,Şcoala animalelor”.Voi adresa câteva întrebări:

De ce au hotărât animalele să meargă la şcoală?

Ce dorea să înveţe fiecare?Cine a refuzat să meargă la şcoală? De ce este trist bursucul?Sunt copii care păţesc la fel ca bursucul?

 

 

conversaţiaexplicaţia

Brainstormingul

power point cu titlul ,,Şcoala animalelor”. frontalindividual capacitatea deconcentrare a

atenţiei

4. Anunţarea temei şi a obiectivelor 2 min Astăzi  noi  vom discuta despre şcoală, ca grup social, despre cât de important este pentru copii să meargă la şcoală şi vom căuta soluţii pentru situaţii asemănătoare cu cea a bursucului. conversaţiaexplicaţia frontal

5.

Dirijarea

invăţării

O1

O6

O1

O2

O6

O1

O2

O3

O7

15 min. Voi organiza împărţirea clasei pe grupe de lucru, pornind de la o conversaţie pregătitoare.De ce credeţi că nu mergea bursucul la şcoală?

Voi nota răspunsurile pe tablă, numerotându-le, voi oferi elevilor bilete pe care sunt cifrele 1,2,3,4, pentru a extrage o variantă şi astfel se vor grupa:

1-      Solidaritate

2-      Generozitate

3-      Maturitate

4-      Comunitate

Voi spune care sunt sarcinile de lucru pentru membrii echipelor:

–          Scrisoare pentru bursuc/ Un prieten

–          Afiş pentru atenţionarea comunităţii/Jurnalistul

–          3 soluţii pentru rezolvarea cazului/ Directorul şcolii

–          Sprijin pentru bursuc/ Primarul localităţii

explicaţia

conversaţia1.era bolnav, avea un handicap

2. era sărac, nu avea cu ce să se îmbrace

3. nu dorea să înveţe, îi plăcea mai mult să se joace

4. locuia foarte departe de şcoală şi nu avea cu ce să ajungă la timp.

observarea

conversaţia

Bileţele cu cifre, denumirile echipelor pe cartoane colorate

Foi albe pentru scrisoare, desen, etc., carioca.

 

individual frontal

pe grupe

frontal

capacitatea de a analiza situaţii concrete din societate

Capacitatea de a găsi soluţii potrivite pentru cerinţele date.

Fiecare echipă va prezenta lucrările în faţa clasei. Acestea vor fi afişate pe panouri pentru a putea fi observate de toţi elevii.Voi stabili echipa câştigătoare. Aceasta va primi un dar de prietenie din partea bursucului – o fotografie cu bursuci la scoala

 

exerciţiul conversaţia explicaţia

conversaţia

  frontal

pe grupe

frontal

capacitatea de a-şi susţine punctele de vedere şi propriile păreri

 

6. Fixarea

cunoştinţelor

O4

O1

5 min Voi organiza CIORCHINELE, cu tema ŞCOALA. Elevii vor completa cu cuvinte care arată ce ne învaţă şcoala: informaţii, citit, scris, comportare, adaptare, etc. conversaţia

Ciorchinele

  frontal capacitatea de a opera cu cunoştinţele nou dobândite
7. Obţinereaperformanţei O5

O7

5 min. Voi oferi elevilor un chestionar în care să îşi spună părerea sincer.La ora următoare de civică vor primi rezltatele chestionarului. conversaţia chestionare individual capacitatea detransfer a

informaţiilor

9. Încheierea

activităţii

1 min Vor asculta o poezie despre şcoală, recitată de un coleg.Se apreciază modul în care s-a desfăşurat activitatea şi felul în care au participat elevii la lecţie.

Tema pentru acasă – Compunere ,,Şcoala din vis”

explicaţia

conversaţia

frontal aprecieri verbale
Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s