ŞCOALA ALTFEL la Dumbrăviţa – propuneri

ŞCOALA ,,MIHAIL SADOVEANU,, Dumbrăviţa

clasa I, prof. Corneliu Drescanu

Data Activitatea-parteneri Componente Subcomponente Obiective Metodologie Evaluare
2aprilie ”Școala din muzeu”-partener Primaria Ibanești EDUCAȚIA PENTRU VALORI Educația pentru receptarea valorilor culturale -formarea de comportamente de receptare a valorilor culturale -vizite la muzee-expoziții -observare sistematică-portofolii
3 aprilie ”Primăvara la Ipotești” EDUCAȚIA PENTRU VALORI Educația pentru receptarea valorilor culturale -exprimarea de criterii în aprecierea valorilor culturale Vizite la muzeu-filmări video -portofolii
4 aprilie ”Invitație la Teatrul Masca”-partener Grădinița nr.9 Dorohoi MANAGEMENTUL CLASEI CA GRUP -clasa-mediul social-relații -formarea deprinderilor de a avea inițiative personale -participarea la activități artistice -proiecte
5 aprilie ”Lumea copilăriei este și lumea cărții”partener: Cenaclul ”Editor” Dorohoi EDUCAȚIA PENTRU VALORI Educația pentru receptarea valorilor culturale -adoptarea de criterii estetice și morale în aprecierea valorilor culturale -schimburi culturale-exerciții de grup -expoziție foto
6 aprilie Concursul biblic ”Căutându-l pe Iisus”Parteneri: bisericile și scolile participante EDUCAȚIA PENTRU VALORI Educația pentru munca de calitate -valorificarea propriului potențial de activitate -concurs-expoziție-filme promoționale -observare sistematică-portofoliu

clasa a II a

înv. Angela Dodu

NR.

CRT./ ZIUAACTIVITATEAOBIECTIVE PROPUSEMODALITĂŢI DE REALIZAREEVALUARE1.

LUNI

2. MARŢI

„ CARTE FRUMOSĂ CINSTE CUI

TE-A SCRIS!”

„ NE PREGĂTIM DE SĂRBĂTOA

RE”- să desfăşoare o activitate în alt spaţiu decât  cel al clasei(la biblioteca şcolii)

– să  realizeze lectură selectivă din diferite compartimente ale bibliotecii

– să lucreze în echipă pentru realizarea unui portofoliu al clasei cu participarea fiecărui elev( „Pagina mea de carte”)

– să colaboreze cu membrii unui grup pentru a realiza diferite produse

– să folosească tehnici tradiţionale de  încondeiere a ouălor

– să ajute prin activităţi gospodăreşti pe cei mai în vârstă-desfăşurarea activităţii în spaţiul bibliotecii şcolii

-lucru pe grupe de elevi

– folosirea cunoştinţelor legate de realizarea unei cărţi

– joc „ De-a bibliotecarul”

-activitate comună cu părinţii

-încondeiere de ouă prin folosirea tehnicilor tradiţionale

-vizitarea unor bătrâni ai satului-aprecierea directă

– premierea cu diplome pentru participarea la activităţile pe grupe

– realizarea unei expoziţii cu ouă încondeiate

–  crearea unui colţ al acestei sărbători creştine „PAŞTELE”3. MIER

CURI„ MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS”-  să reactualizeze principalele norme de igienă pentru prevenirea apariţiei unor boli

– să răspundă corect la un chestionar realizat împreună cu medicul din localitate

– să reţină sfaturile şi regulile prezentate de medicul invitat la activitate- întâlnire cu medicul din localitate

– completarea unui chestionar

–  vizionarea unui material de specialitate prezentat de  medic-  analiza chestionarelor

– observare directă

4. JOI„ 1,2,3…START!”– să participe la diferite concursuri sportive organizate pe grupe de elevi

(atletism, aruncarea greutăţii, fotbal, handbal, ciclism)

-să lucreze în echipă pentru a obţine punctaj maxim

-concursuri pe grupe de elevi

-realizarea unor  afişe legate de aceste mini-concursuri

–  diplome pentru elevii fruntaşi

– mini-album foto al zilei

5.

„ SĂ NE CUNOAŞTEM MAI BINE  PATRIA!”- să participe la o excursie în zona localităţii

– să realizeze un mini-jurnal al excursiei

– să  prezinte un comportament adecvat unei astfel de activităţi- organizarea unei excursii împreună cu celelalte clase din ciclul primar

– conceperea împreună cu elevii a planului excursiei- observare directă

– album foto

– premierea celui mai complet şi corect jurnal al excursiei

clasa a III a

înv. Luminiţa Fulga

Nr. crt.

Denumirea activitatii

Obiective

Tipul activitatii

Partici

panti

DATA/

Ora

Evaluarea activitatii

1

Gimnastica în ritmul muzicii

-ameliorarea funcţiei cardio-vasculare, respiratorii, a echilibrului, a schemei corporale, a coordonării şi memoriei.

-creşterea concentrării şi a capacitaţii de memorare,

-reglarea echilibrului metabolic,

-dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi de relaxare a unor grupe musculare,

-menţinerea greutăţii în limite normale,

-dezvoltarea simţul estetic şi de creaţie,

– formarea şi dezvoltarea mişcării ritmate şi a dansului,

-relaxarea psihică.

-activitate de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos

-ateliere de lucruElevii clasei a III a

2- 6 aprilie

8,00 -9,00

Programe de dans aerobic

Participarea la serbări şcolare

2

Revista clasei mele

BOBOC Nr. 4

-exprimarea unor opinii personale în legătură cu anumite aspecte din lumea în care trăim prin creaţii literare, prin realizarea de afişe, desene, articole, fotografii.

-dezvoltarea abilităţilor de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi de creaţie literară, plastică, tehnologică

– elaborarea de  materiale  informative de către echipa redacţională, promovând valorile şcolii şi ale comunităţii locale

-dezvoltarea abilitatilor de a lucra pe calculator

 -activitate literară (,,Înfloresc grădinile,, – poezii), de creaţie plastică (,,Primăvara în satul meu,,) şi tehnologică (,,Pregătiri pentru Paşte,,), de educaţie civică (,,Îmi place la şcoală,,).

-grupe de lucru  cu sarcini şi responsabilităţi bine definiteElevii clasei a III a2 aprilie 9,00 – 11,00

3 aprilie 10,00 – 11, 00

4 aprilie 9,00 – 10, 00

5 aprilie – 11,00 – 12, 00Produsul finit

Revista clasei3.Mă pregătesc pentru viaţă-realizarea unor obiecte utile din lemn, din pânză, etc

-dezvoltarea abilităţilor practice,

-dezvoltarea simţului practic şi a simţului estetic-activităţi de educaţie tehnologică şi estetică

-ateliere de lucru – croitorie (Rochiţe pentru păpuşi), tâmplărie (Casa păpuşii), bucătărie (Masa festivă de ziua păpuşii).Elevii clasei a III a5 aprilie 9,00 – 11,00Expoziţie

fotografii4.

 

 

Veronica

– film artistic –

-sa-si dezvolte interesul pentru capodoperele cultural-artistice

-activitate literaraElevii clasei a III a4 aprilie 10,00 – 12, 00Impresii

Discuţii

6.

Ştii şi câştigi

Concurs de cultură generală

 

 

-sa identifice elementul central al unei probleme

-sa-si concentreze atentia pentru indeplinirea unei sarcini

Concurs de cultura generalaElevii clasei a III a3 aprilie 11,00- 12,00diplome7La şezătoare-sa poarte costumul national specific zonei

– sa interpreteze cantece populare, să citească proverbe, ghicitori, zicători.

-sa desfasoare activitati de decorare prin cosere, pictare, impletire a panzei, a lemnului, a ceramicii, etc.-program artisticElevii clasei a III a3 aprilie 9,00 – 10, 00Fotografii

8.

 

Pe urmele lui Enescu

 

-sa cunoasca personalitatea si locurile natale ale lui George Enescu

-sa admire creatia marelui compozitor

–          excursieElevii claselor I – IV 

6 aprilie Fotografii

Jurnal de excursie

 clasa a IV a A

înv. Elena Rateş

Nr. crt.

Denumirea activităţii/tema

Obiective

Tipul activităţii

Responsabil

Participanţi/

invitaţi

Termen

Evaluarea activităţii

1.

Dar din suflet

activitate de voluntariat şi binefacere

Realizarea pachetelor pentru copiii nevoiaşi.

– promovarea voluntariatului activ şi eficient;

– realizarea unui schimb de experienţă util pentru participanţi;

– sensibilizarea participanţilor cu privire la valorile şi importanţa voluntariatului;

– respectarea regulilor de comportament în timpul actiunii;

Activitate de voluntariat

Inv.Rates Elena

Elevii clasei

a IV-a A

2 aprilie 2012

(orele 8-13)

Pachete

Fotografii

2

În lumea cărţilor– activitate ludic-literară

Vizionarea unui filmla CDI.

Concurs pe teme de literatură..

Desene pe asfalt- „Personajul literar preferat”.

– dezvoltarea interesului pentru creaţia literară;

– conştientizarea şi exprimarea esteticului şi a nevoii de frumos;

– exprimarea cunoştinţelor literare;

– citirea fluentă şi conştientă;

– caracterizarea personajelor;

– capacitatea de a crea literar şi plastic;

– dezvoltarea abilităţii de a lucra în echipă;

Activitate literară

Concurs

Activitate literară

Activitate plastică

Activitate în echipă

Inv.Rates Elena

Elevii clasei

a IV-a A

3 aprilie 2012

(ora 8-9)

(ora 9-10)

(ora 10-11)

(ora 11-12)

Dezbatere pe marginea filmului

Produs finit pe echipe

Lectură liberă, preferenţială

Desene pe asfalt

Fotografii

Stimulente

Fişe de concurs

Diplome

3.

Să fim cetăţeni culturali!- activitate  de creare a unui produs corespunzător

Intalnire cu Cenaclul ‚Grigore Vieru ’

Crearea unui afiş.

– dezvoltarea interesului pentru capodoperele cultural-artistice;

– conştientizarea şi exprimarea esteticului şi a nevoii de frumos;

– respectarea regulilor de comportament;

– îmbogăţirea orizontului de cunoştinţe;

– formarea deprinderii de a realiza un afiş.

Activitate culturală

Activitate creativă

Inv.Rates Elena

Elevii clasei

a IV-a A

4 aprilie 2012

(ora 9-11)

(ora 11-12)

Masă rotundă

Impresii

Fotografii

Afişe

4.

Să întâmpinăm Paştele!-activitate- atelier de creaţie a unor produse pentru Paşti

Desene cu tematica Paştelui.

Icoane pe sticlă.

Încondeiere de ouă.

– promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de Paşti;

– cunoaşterea semnificaţiei sărbătorilor pascale;

– aplicarea criteriilor estetice şi morale în aprecierea lucrărilor;

– realizarea de creaţii artistice reflectând tema;

– dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă;

– realizarea de expoziţii;

Atelier de creaţie

Activitate în echipă

Inv.Rates Elena

Elevii clasei

a IV-a A

5 aprilie 2012

(ora 8-12)

Dezbateri

Produse finite (desene, icoane, ouă încondeiate)

Expoziţie

Fotografii

5.

Pe urmele lui George Enescu– activitate de cunoaştere a unor obiective din judeţ

Excursie la George Enescu şi împrejurimisi Muzeul Dorohoi

– cunoaşterea obiectivelor de interes cultural şi geografic;

– conexarea cunoştinţelor dobândite la orele de curs cu cele aflate în excursie;

– respectarea regulilor de comportament;

– îmbogăţirea orizontului de cunoştinţe;

– cultivarea valorilor morale şi a spiritului de  cooperare şi sociabilitate.

Excursie

Inv.Rates Elena

Elevii clasei

 a IV-a A

6 aprilie 2012

Toată ziua

Fotografii

Impresii

Portofolii

 clasa a IV a B

prof. Ioan Ciurciun

Data Activitatea

-parteneriComponente Subcomponente ObiectiveMetodologie Evaluare 2aprilie”Să cunoaştem împrejurimile”

-vizită la Ibăneşti pe dealul MăguraEDUCAȚIA PENTRU VALORIEducația pentru receptarea valorilor culturale-formarea de comportamente de receptare a valorilor culturale-vizite la muzee-expoziții-observare sistematică

-portofolii3 aprilieVizită la casa memorială George EnescuEDUCAȚIA PENTRU VALORIEducația pentru receptarea valorilor culturale-exprimarea de criterii în aprecierea valorilor culturaleVizite la muzeu

-filmări video-portofolii4 aprilie”Invitație la cinema”

vizionarea unor filme in atmosfera de cinematografMANAGEMENTUL CLASEI CA GRUP-clasa

-mediul social

-relații-formarea deprinderilor de a avea inițiative personale-participarea la activități artistice-proiecte5 aprilie”Lumea copilăriei este și lumea cărții”

partener: Cenaclul ”Editor” DorohoiEDUCAȚIA PENTRU VALORIEducația pentru receptarea valorilor culturale-adoptarea de criterii estetice și morale în aprecierea valorilor culturale-schimburi culturale

-exerciții de grup-expoziție foto6 aprilieConcursul biblic ”Căutându-l pe Iisus”

Parteneri: bisericile și scolile participanteEDUCAȚIA PENTRU VALORIEducația pentru munca de calitate-valorificarea propriului potențial de activitate-concurs

-expoziție

-filme promoționale-observare sistematică

-portofoliu

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s